29. april var Marianne Zamecznik og Charlotte Bik Bandlien fra Institutt for Bruk igjen i Warsawa – denne gang for å bidra inn i det faglige programmet tilknyttet utstillingen «Making Use – Life in Postartistic Times» ved museet for moderne kunst. Det var invitert til en «Usology Roundtable» med tema «Do We Live in Postartistic Times?» som inkluderte bidrag fra, foruten Zamecznik og Bandlien, Stephen Wright (Towards a Lexicon of Userhip) , Alistair Hudson (MIMA), Ivet Curlin (WHW), samt kuratorene for ustillingen.

Mer om arrangementet;

 

Reklamer