Den 21.4.2016  var IFB på kurs i treskjæring med Treskjærerverkstedet AS:  Boni Wiik , Jon Anders Fløistad og Øystein Lønvik. Dagen gikk med til innføring i treskjæringens historie og praktiske øvelser.

Reklamer