n1bifb

Narves1biblioteket (N1B) Academics presenter:
Institutt for bruk-dagen. En messe arrangert av Narves1biblioteket (N1B) Academics i samarbeid med N1B Tech og støttet av Kunsthøgskolen i Oslo og CRIStin.

Institutt for bruk er en tverrfaglig tenketank og prosjektgruppe finanisert og realisert av N1B Academics. Institutt for bruk ble startet i 2009 etter at N1Bs grunnlegger, Gunna Salves, gikk bort. Medlemmene ønsket å videreutvikle Salves’ forskning på bruksaspektet ved fagene design og kunst- og håndverk, i et samtidig perspektiv, og å fokusere på bruk og brukeren i møtet med disse fagene.

Messen vil være et visningsrom for ulike objekter som står som resultatene av IFBs forskning. Objektene er laget i forbindelse med IFB-prosjektet «Object/User Hacking». Objektene er resultatet av ulike spennende workshops forskingsgruppa gjennom sitt virke har gjennomført. Det vil også bli anledning til å kjøpe objektene. For dette, kontakt salgskoordinator for IFB Erik Rimestad Frogner (+47 40646180).

Les mer om IFB her:
http://narves1biblioteket.no/ifb.html

Reklamer