bruksanvisning

På årets første IFB møte diskuterte vi veien videre, etter at støtten er trukket tilbake, og veien videre kan gå i mange retninger. Det var enighet om å gjøre oss ferdige med Stephen Wright, og gå videre. Første fase er å utarbeide vår egen bruk-samling, noe som mulighens fører til et MANIFEST for bruk- i fase 2!

Reklamer