Mandag 23.1 brukte Mona anledingen til å promotere IFB, under sitt innslag om utstillingen ‘Deltakelse’ i Trondheim. Godt jobba! Innslaget kan høre her, under avsnittet Kunstnameldelse: Deltakelse

Reklamer