IFB består av en gruppe med aktører fra forskjellige områder i kunst-feltet. Med utgangspunkt i den enkeltes pågående praksis forenes vi gjennom en felles interesse i å undersøke bruks-begrepet i forhold til brukeren, kunsten og kunstens rolle i en samtidskontekst.

IFB fungerer som en plattform for å initiere og samle prosjekt relatert til vårt felles interessefelt. IFB legger til rette for utveksling og generering av arbeider og situasjoner som belyser spørsmål knyttet til dette. IFB skaper rom for å stille åpne spørsmål, og dette gir seg utslag i aktiviteter som utstillinger, workshop, offentlig program, deltakelse på/arrangement av seminar, deltakelse på/arrangement av publikasjoner, grunnforskning og 1:1prosesser.

Gjennom dette arbeidet ønsker vi å bidra til en kritisk diskusjonen og i dette feltet, samt oppnå en større innsikt i- og forståelse for vårt  eget felt og egen praksis i denne kontekst.

kontaktinfo: wester at khio dot no

IFB er også et pågående KUF prosjekt ved Kunsthøgskolen i Oslo, og alle deltakerne har et ansettelsesforhold ved KHiO.

 

 

Reklamer