Møtekalender:

2017

09.01  11.30-13.20

23.01 11.30-13.30

20.02 12.00-13.00

20.03 12.00-13.00

2016

4.1  Møterom K&H kl 11-12

18.1  Møterom K&H kl 11-12

15.2 Møterom K&H kl 11.30-12.30

10.3 Møterom K&H kl 11.30-12.30

9.5  Møterom K&H kl 11.30-12.30

19.5 Rødvin og rosemaling 17-20

30.5 Møterom K&H kl 9-12

13.9 Møterom K&H kl 11.30-12.30

19.9 Møterom K&H kl 11.30-12.30

24.10 Møterom K&H kl 12-13

21.11 24.10 dForm

12.12 Møterom K&H kl 12-13

Annet:

Workshop Trysil:

3.-7.2

Insitutt for Bruk Dagen

3.10

22.11

______________________

2015

08.01 Møterom K&H kl 11-12
16.02  Møterom K&H kl 11-12
10.03  Møterom K&H kl 11-12
05.06  Møterom K6H kl 11.12
10.08  Møterom K&H kl 11-12
24.08  Møterom K&H kl 11-12
21.09  Møterom K&H kl 11-12
05.10  Møterom K&H kl 11-12
08.10  Forelesning Stephen Wright, kl. 10.00 -12.30 i auditoriet
08.11  Testworkshop 10-16
09.11  Møterom K&H kl 11-12
03.12  Brukbart Salong, tidspunkt?
14.12  Møterom K&H kl 11-12
_________________________
Reklamer